Wat is Halotherapie

 

 

Het Griekse woord voor zout is “halos”. Simpel gezegd, Halotherapie is het gebruik van droge zout nevel tot ademhalingsproblemen, huidproblemen en huidirritaties, en bestrijding van mentale lethargie te behandelen.

 

Geschiedenis van de Halotherapie

De oude Grieken wisten het al: Zout heeft een positieve effecten op de luchtwegen en de huid. Het ontstaan van de hedendaagse zoutkamer is terug te voeren naar de mediterrane zoutmijnen in Oost-Europa enkele eeuwen geleden. Artsen stelden vast dat mijnwerkers die in zoutmijnen werkten nauwelijks ziek werden. Problemen met de luchtwegen, verkoudheid of griep, oorontsteking en/of huidproblemen bleken bij de mijnwerkers nagenoeg niet of slechts in zeer geringe mate voor te komen.

 

Ontstaan Speleotherapie

Na langdurig onderzoek  bleek dat er in deze zoutmijnen een microklimaat heerst dat zeer heilzaam is voor de gezondheid. In de lucht werd een hoge concentratie van zoutmoleculen waargenomen en al snel werd het begrip  ‘Speleotherapie’ geboren.  Er werden sanatoria opgericht, die vandaag de dag nog in gebruik zijn. Mensen met long- en huidaandoeningen blijken na regelmatig bezoek aan een zoutmijn of zout grotminder last te ervaren van hun symptomen. Tot 1987 was Speleotherapie de enige behandelmogelijkheid.

 

Halotherapie

In 1987 ontstond er in Rusland een nieuwe techniek, waarbij zout afkomstig uit grotten en mijnen werd gebruikt om boven de grond eenzelfde microklimaat te creëren. Zo ontstonden de eerste zoutkamers, de ‘Halotherapie. De laatste jaren komen er steeds meer kunstmatige zoutkamers bij. Halotherapie is zo voor veel mensen bereikbaar die met name in de grote steden vervuilde lucht inademen, met toenemende luchtwegproblemen tot gevolg. Halotherapie is geen vervanging van medicatie, het helpt echter wel om medicatie te verminderen of helemaal te stopen, de levenskwaliteit te verbeteren.

 

EERSTE SESSIE GRATIS

Ervaar de voordelen van Halotherapie vrijblijvend.

Eerste sessie gratis!

Zaandam: 075 760 00 26 - Heemstede: 023 528 21 49
of maak online een afspraak
RESERVEER ONLINE!