fijnstof, halotherapie, ademhalingsstelsel,

De voordelen van halotherapie bij inademing van vervuilde lucht

Tegengaan van de negatieve effecten op het ademhalingsgestel van fijnstof door middel van halotherapie

Wetenschappers zijn het er al lange tijd over eens dat fijnstof in de lucht een uitermate slecht effect heeft op de gezondheid van de longen. Jaarlijkse metingen tonen aan dat de concentratie aan fijnstof in de lucht gevaarlijk hoog is en zich ook al meerdere jaren boven gangbare niveaus bevindt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft dit jaar een schatting gemaakt dat er op jaarlijkse basis maar liefst 7 miljoen mensen wereldwijd sterven aan de kwalijke effecten van fijnstof en andere vormen van luchtvervuiling.

Wat is fijnstof?

Fijnstof is alle luchtvervuiling door deeltjes die in de lucht zweven, die een diameter hebben van minder dan 10 micrometer. Het fijnstof bestaat uit allerlei verschillende soorten stoffen en heeft niet één vaste chemische samenstelling. Tegenwoordig zijn de menselijke factoren die in Nederland het meest bijdragen aan de toevoeging van fijnstof in de lucht verschillende vormen van verkeer en landbouw. Nederland draagt dus ook bij aan de toevoeging van fijnstof aan haar eigen milieu. Het overgrote deel wordt echter aangevoerd vanuit het buitenland.

fijnstof, halotherapie, ademhalingsstelsel,

De Nederlandse overheid heeft regels gemaakt over op de maximale concentratie van bepaalde soorten fijnstof die gemeten mogen worden op één plek. Op veel plekken in Nederland wordt deze maximale concentratie niet overschreden, maar uit meerdere onderzoeken is gebleken dat in de Randstad, in grote steden en op plekken binnen 100 meter afstand van een snelweg de maximale concentratie aan fijnstof ruimschoots overschreden wordt.

Welke relatie is er tussen fijnstof en bepaalde ziekten?

Onderzoeken, voltrokken door het WHO en andere onafhankelijke onderzoekscommissies, hebben aangetoond dat zowel korte- als langdurige blootstelling aan luchtvervuiling kan leiden tot longziekten en ook hart- en vaatziekten. De fijnstof die men inademt kan leiden tot ontstekingen in de luchtwegen die op hun beurt kunnen zorgen voor permanente schade aan het ademhalingsgestel. Deze ontstekingen zorgen in de longen ook voor het ontstaan van radicalen, stoffen die uiterst reactief zijn, wat voor verdere beschadiging van de longen, het hart en van bloedvaten kan zorgen. De kwetsbaarheid voor fijnstof is per persoon afhankelijk, maar de relatie tussen de hoeveelheid ingeademd fijnstof en de hoeveelheid negatieve effecten is wel gevonden. Ook zijn mensen met long-, hart- en vaatklachten, en ook ouderen, het meest kwetsbaar voor ingeademd fijnstof.

Studies wijzen uit dat in Nederland zo’n 12.000 mensen per jaar vroegtijdig overlijden als gevolg van fijnstof en giftige stoffen in de lucht. De normen voor de luchtkwaliteit in Nederland worden steeds beter en er is ook te zien dat in de laatste kwart eeuw een grote vermindering is geweest in de hoeveelheid giftige stoffen in de lucht. Hoewel wij deze vermindering zien, wijst dat nog niet per se op een verbeterde luchtkwaliteit. Dat komt namelijk doordat de stoffen waar strenge eisen tegen zijn opgesteld maar zeldzaam voorkwamen in de lucht ten opzichte van de fijnstof en stikstofdioxide (NO­2) die in verhouding een beduidend slechter effect hebben op de gezondheid. NO2, een stof die bij drukke wegen en in de binnenstad in hoge concentraties voorkomt, heeft ook een irriterend effect op de luchtwegen waarbij is aangetoond dat hoge NO2 concentraties het aantal ziekenhuisopnames bij astmapatiënten significant verhoogt

De voordelen van halotherapie bij inademing van vervuilde lucht

Zoals aangetoond hebben fijnstof en NO2 inhalatie een negatief effect op het ademhalingsgestel en kan het uiteindelijk schadelijk zijn voor andere organen in het lichaam. Deze nadelen komen door radicalen die aangemaakt worden in de longen en zich bewegen naar het hart en de bloedvaten. Ook zorgt het voor ontstekingen in de longen wat kan leiden tot het ontstaan van verschillende aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma, COPD etc.

Halotherapie is een natuurlijke methode voor het verbeteren van het ademhalingsgestel en het opruimen van onzuiverheden in de longen. Zout wordt op een speciale manier toegediend via de longen wat voor heractivatie zorgt van stilgelegde trilhaartjes die de onzuiverheden uit de longen niet meer kunnen verwijderen. In het geval van fijnstof zorgt deze zoutinhalatie ook voor het neutraliseren van de radicalen die in de longen gevormd worden. Het is ook aangetoond dat het gebruik van halotherapie op aandoeningen van de luchtwegen voor een verlaging zorgt van de hoeveelheid ontstekingen in het ademhalingsgestel en voor het vergroten van de longinhoud.

Het preventief ondergaan van halotherapie zorgt er dus voor dat de nadelige effecten van fijnstof voor een groot deel teniet gedaan worden en zorgt mede daardoor voor een verbetering van de algemene gezondheid.

Bronvermelding:

Text on the button
Open chat
1
Hallo,
We helpen u graag bij eventuele vragen, stuur een bericht of bel ons op 075 76 000 26