De Zorgstandaarden Astma zijn beschikbaar

“Zorgstandaard Astma Kinderen en Jongeren”

Om de preventie van astma te bevorderen en het verhogen van de zorg voor mensen met astma, heeft de Long Alliantie Nederland de “Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren” en de “Zorgstandaard Astma Volwassenen” uitgebracht.

Deze zorgstandaarden moeten de ‘norm’ worden voor goede preventie en zorg bij astma.

”De zorgstandaard geeft patiënten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een astma halotherapie behandeling en de bijpassende organisatie. De zorgstandaard vormt ook de basis voor het inkopen van ketenzorg door zorgverzekeraars.

Astma kinderen

De Zorgstandaard astma Volwassenen bevat kwaliteitsindicatoren voor het meten van de kwaliteit van de astmazorg. In totaal zijn drie kengetallen en zes kwaliteitsindicatoren vastgesteld. In 2013 wordt door de LAN gewerkt aan het ontwerpen van kwaliteitsindicatoren voor de Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren en het uitbreiden van de set kwaliteitsindicatoren voor de Zorgstandaard Astma volwassenen.”
Voor het downloaden van de zorgstandaarden willen wij u verwijzen naar de links hieronder.

Bronnen:

Open chat
1
Hallo,
We helpen u graag bij eventuele vragen, stuur een bericht of bel ons op 075 76 000 26