Zoutkamer- HaloClinic in Wijkkrant ‘t Kalf

De Zoutkamer en de werking ervan

De temperatuur, luchtvochtigheid en luchtsamenstelling van HaloClinic nauwkeurig nagebootst zoals aanwezig in een ‘echte’ zoutgrot, middels een ventilatiesysteem, een verwarmingssysteem en een zogenoemde zoutgenerator. De zoutkamer heeft een sterke ontsmettende en reinigende werking op zowel huid als lucht- en ademhalingswegen.

Na enkele behandelingen in de zoutkamer

Een zeer tevreden gebruiker van de zoutkamer is de heer van den Berg. Hij had voor de behandeling in de zoutkamer bijna geen lucht meer. Na enkele zouttherapie behandelingen  knapte hij zienderogen op en het resultaat is vastgelegd middels een FVC meting. De FVC meting (Geforceerde Vitale Capaciteit) meting is de volumeverandering van de long tussen maximale inademing en maximale uitademing en word uitgedrukt in percentage (%). Vóór de ‘behandeling’ in de zoutkamer bedroeg die bij de heer van den Berg 82,6% en na in de zoutkamer te zijn ‘behandeld’bedroeg deze 105,6%. Voor de gewone leek zeg dit niet veel maar voor een longarts zijn dit sprekende getallen, om over de patiënt zelf nog maar te zwijgen!

Ervaring van een patiënt met longfibrose

Ook mevrouw Bruijnesteijn had longfibrose. Longfibrose ofwel bindweefselvorming in de longen, is een chronische aandoening waarbij het longweefsel minder goed functioneert. Normaal is de long niet in staat om voldoende zuurstof op te nemen voorde dagdagelijkse behoefte.
In geval van longfibrose is de mogelijkheid om zuurstof op te nemen verminderd. Dit heeft tot gevolg dat de betrokkene kortademig wordt,
snel moe is en na ze drie behandelingen bij HaloClinic heeft gehad kon ze zonder rollator naar het winkelcentrum lopen hetgeen vóór die tijd onmogelijk was. Ze dweept bij deze behandeling en gaat sindsdien drie keer per week naar de zoutkamer.

Klik op de link hieronder om het gehele artikel te lezen:
Link naar het artikel

Open chat
1
Hallo,
We helpen u graag bij eventuele vragen, stuur een bericht of bel ons op 075 76 000 26