Mirella Poorter is kinderarts bij het kinderastmacentrum

Honderden klachten bij astmapuffers. Apothekers blijven ze toch verstrekken

Wij van de HaloClinic zijn altijd geïnteresseerd in de wetenschap. En in onderzoek naar alternatieven van de zoutkamer, bij de behandeling van longklachten. We delen daarom graag dit artikel over een astmapuffer.

Bijwerkingencentrum Lareb heeft de afgelopen maanden een golf van klachten ontvangen over een astmapuffer van Viatris. Deze inhalator veroorzaakt bij veel gebruikers een onaangename hoestprikkel, waardoor het medicijn niet effectief werkt en patiënten zelfs zieker worden.

Alarmerende signalen

In december heeft Lareb de alarmbel geluid bij apothekers, zorgverzekeraars en toezichthouders. Ondanks dit signaal blijven apothekers de bewuste astmapuffer verstrekken. Dit resulteert in voortdurende klachten.

Individuele ervaringen

Astmapatiënten zoals Rianne van der Molen ervaren de negatieve effecten van de puffer uit eerste hand. Na het ontvangen van een vervangende inhalator begon ze onmiddellijk te hoesten. Dit verslechterde haar gezondheidstoestand alleen maar.

Een patroon van klachten

Rianne staat niet alleen in haar ervaring. Sinds de zomer van 2023 ontvangt Lareb regelmatig vergelijkbare klachten over de Viatris astmapuffer. Toen kreeg Lareb al 148 klachten door. Deze klachten worden serieus genomen. Meer dan de helft van de gemelde gevallen leidt tot verergerde symptomen.

Onderzoek in beweging

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft een onderzoek. Dit onderzoek bevindt zich momenteel in volle gang. De verwachting is dat binnenkort resultaten bekend zullen zijn.

Zorgwekkende trend

Ondanks de lopende onderzoeken blijven nieuwe klachten binnenstromen. Het aantal meldingen bij Lareb is inmiddels gestegen tot 446. Wat aantoont dat het probleem aanhoudt.

Verontwaardiging van het Longfonds

Het Longfonds uit zijn verontwaardiging over het blijvend verstrekken van deze astmapuffer. Ze benadrukken dat dit niet in lijn is met eerder gemaakte afspraken. En dat er duidelijkheid moet komen over het waarom.

Onbeantwoorde vragen

De Viatris astmapuffer wordt nog steeds voorgeschreven. Zowel zorgverzekeraars als apothekers kunnen geen bevredigend antwoord geven op de vraag ‘waarom’. Dit ondanks de aanhoudende problemen. En de beschikbaarheid van alternatieven.

Het medicijn in kwestie

Het gaat om pufjes die zijn voorgeschreven aan patiënten met astma of COPD. Deze inhalatoren bevatten de werkzame stoffen beclometason en formoterol. In 2023 gebruikten meer dan 300.000 patiënten dit medicijn.

Toekomstige stappen

Apothekersvereniging KNMP en andere betrokken partijen wachten op de bevindingen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Ondertussen blijven ze de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Ze zoeken ook naar passende oplossingen.

Radiostilte van Viatris

Viatris heeft nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar op deze kwestie van RTL Nieuws. Hun stilte roept verdere vragen op over hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid in deze situatie.

Open chat
1
Hallo,
We helpen u graag bij eventuele vragen, stuur een bericht of bel ons op 075 76 000 26