Luchtverontreiniging schadelijke voor veel Europeanen

luchtkwaliteit

luchtkwaliteit: Het ademen van schone lucht wordt geschouwd als een belangrijk goed. “Slechte luchtkwaliteit kan hartkwalen, respiratoire problemen, longkanker, ademhalingsmoeilijkheden en andere ziekten veroorzaken. Sommige verontreinigende stoffen kunnen tot eutrofiëring, verminderde opbrengsten van landbouwgewassen en afnemende aanwas van bosbestanden leiden en een impact op het klimaat hebben.” Het bericht van het Europees Milieuagentschap over de hoeveelheid luchtvervuiling in Europa is daarom ook schokkend.

Verontreinigende ademhalingsstelsel

Bijna een derde van Europa’s stedelingen is blootgesteld aan buitensporige concentraties van zwevende deeltjes. Zwevende deeltjes behoren tot de belangrijkste verontreinigende stoffen in termen van schade aan de menselijke gezondheid aangezien zij tot in gevoelige delen van het ademhalingsstelsel doordringen. De EU heeft de afgelopen decennia vooruitgang geboekt bij het verminderen van de verontreinigende stoffen die aan zuring veroorzaken, maar uit een nieuw vandaag door het Europees Milieuagentschap (EEA) gepubliceerd verslag blijkt dat veel plaatsen in Europa aanhoudende problemen met concentraties van zwevende deeltjes in de buitenlucht en ozon op leefniveau kennen.”

luchtkwaliteit verbeteren

Als u geïnteresseerd bent over hoeveel schadelijke deeltjes in uw omgeving worden uitgestoken kunt u gaan naar de website van The European Pollutant Release and Transfer Register. Het verbeteren van de luchtkwaliteit is overigens geen taak van de overheid alleen. Ook u kunt een bijdrage leveren door keuzes te maken die de luchtkwaliteit verbeteren. Pak eens vaker de fiets, of doe de kachel een graadje lager. Dit scheelt overigens voor uw portemonnee!
Bronnen:

Open chat
1
Hallo,
We helpen u graag bij eventuele vragen, stuur een bericht of bel ons op 075 76 000 26