Trilhaarepitheelcellen

Trilhaarepitheelcellen zijn een belangrijk type cel van het epitheel (oppervlaktelaag van cellen) dat de luchtwegen bekleedt. Het oppervlak van elke trilhaarepitheelcel heeft meer dan 100 haarachtige uitsteeksels die trilharen worden genoemd. Trilharen zijn slechts ongeveer vijf duizendste millimeter lang (5µm). Ze interageren met het oppervlak van het slijmvlies dat het epitheel bedekt. Trilharen op grote delen van het luchtwegoppervlak bewegen gecoördineerd ongeveer 10 keer per seconde. De drijvende kracht achter het omhoog en naar buiten bewegen van slijm en deeltjes uit de luchtwegen is het gecoördineerde bewegen van deze trilharen.

Mucociliaire / trilhaar Propulsie en Zoutbehandeling

Mucociliaire propulsie is een oppervlakteproces. Alle effectieve beweging vindt plaats tussen de kloppende trilharen en het 5 tot 10 duizendste millimeter dikke contactoppervlak van het slijmvlies.

Het slijmvlies heeft zowel viskeuze als elastische eigenschappen die essentieel zijn voor mucociliaire propulsie. Slijm is een zogenaamde “Slimme” gel, een gel die in staat is om zijn eigenschappen aan te passen aan de samenstelling van de omringende vloeistof.

Cellen van het epitheel reguleren de samenstelling van de vloeistoflaag tussen de trilharen en het oppervlak van het slijmvlies. Wat de effectiviteit van mucociliaire propulsie controleert:

  • Plaatselijke regulatie van de samenstelling van de vloeistoflaag.
  • Snelle aanpassing van de eigenschappen van het contactoppervlak van het slijmvlies.

De functionaliteit van deze trilhaartjes gaat achteruit naarmate de longen in contact komen met verontreinigheden. Ook kunnen bepaalde symptomen van intrinsieke luchtweg aandoeningen deze trilhaartjes platleggen. De verstoring in de werking van deze cilia leidt uiteindelijk tot slechte gezondheid van de longen en uiteindelijk van het hele lichaam. Na doktersbezoeken kan er medicatie aangeboden worden, alhoewel veel medicatie het bijeffect heeft van het uitdrogen van de al aangekoekte slijmlaag. In de toekomst kan dit uiteindelijk leiden tot nog meer complicaties.

Het ondergaan van behandelingen met droge zoutinhalatie, oftewel halotherapie, activeert deze trilhaartjes weer en zo wordt de originele functionaliteit weer herpakken. Dankzij zouttherapie kunnen de longen zich weer op eigen kracht schoon houden, en kan de ziektelast deels of zelfs volledig verdwijnen.

Open chat
1
Hallo,
We helpen u graag bij eventuele vragen, stuur een bericht of bel ons op 075 76 000 26