Roken: longkanker en het rookverbod

Roken: longkanker en het rookverbod

Jaarlijks worden vele vrouwen gescand op borstkanker. Een belangrijke zaak om zo tijdig borstkanker te kunnen constateren met de huidige middelen. Een andere vorm van kanker, longkanker, mogen we echter ook niet uit het oog verliezen.

“Binnenkort zullen er in Europa meer vrouwen sterven aan longkanker dan aan borstkanker. Volgens experten is dat nu al het geval in het Verenigd Koninkrijk en Polen. De stijging weerspiegelt een verhoging van het aantal vrouwen dat begon te roken in de jaren 60 en 70.”

Het langer kunnen leven zorgt ervoor dat meer mensen te maken zullen krijgen met longkanker (Bron: HLN.be).

Door het rookverbod: daling risico op vroeggeboorte baby’s

Milieu-epidemioloog Tim Nawrot, verbonden aan de Universiteit van Hasselt heeft geconcludeerd dat sinds het rookverbod in Vlaanderen is ingesteld, er minder baby’s te vroeg geboren zijn. Na de invoering in 2007, daalde het risico op vroeggeboorten met 3,13 procent.

(Bron: Nu.nl).