ultrafijnstof, luchtvervuiling,

Een kwestie van keuzes ?????

Het was weer tijd voor de traditionele troonrede! Een moment waarop onze regering aangeeft welke richting men op wil en hoe men problemen wil oplossen. De bijbehorende miljoenennota met de begroting voor 2020 geeft aan waar men de centjes aan uit wil geven.

Mijn aandacht ging dit jaar vooral uit naar het milieu en dan in het bijzonder de luchtkwaliteit in ons land.
Ik heb tot mijn verbazing niet veel kunnen vinden over plannen om de kwaliteit van de lucht die wij inademen te verbeteren! Hoewel men door de vele onderzoeken hiernaar, weet dat het slecht gesteld is met onze lucht, toch een eerste levensbehoefte, trekt men maar 50 miljoen uit voor luchtverbetering. Daarnaast wordt er weer meer aan wegenbouw uitgegeven. Maar dat heeft geen effect op de luchtkwaliteit, zegt men. Wij weten inmiddels wel beter, meer asfalt, meer auto’s!!
Elektrisch rijden wordt de toekomst! Misschien om de klimaatverandering tegen te gaan, maar het levert geen vermindering van het fijnstof op.

Terugdringen van (ultra)fijnstof

Er wordt hoog ingezet op het terugdringen van zaken die een klimaatverandering veroorzaken, voornamelijk door verminderen van de CO2 uitstoot. Natuurlijk ook goed, maar het effect zal minimaal zijn in de huidige wereld. De Nederlandse inzet hierin is zwaar overtrokken, omdat de ons omringende landen gaan alleen maar meer CO2 uitstoten, waardoor de balans zoek is. Het zou beter zijn als men zich zou richten op terugdringen van (ultra)fijnstof. De gezondheid van miljoenen hangt hiermee samen. Kortom er wordt teveel over CO2 uitstoot gesproken en veel te weinig over de gevolgen van de fijnstof die we inademen. Het is een onzichtbare vijand die we niet kunnen ontlopen in bepaalde gebieden in ons land.

Halotherapie werkt echt

Er is wel aandacht voor het probleem, maar nog lang niet voldoende! Wat mij betreft zou men meer moeten kiezen om te investeren in de luchtkwaliteit door de uitstoot van fijnstof nog meer terug te dringen. Het is een kwestie van keuzes!!!!!!!

Ik zelf heb bij de HaloClinic veel te maken met mensen die problemen hebben met longen en luchtwegen door COPD en astma. Uit gesprekken blijkt vaak dat er vooral bij zorgverzekeraars en longartsen nog veel weerstand is om gezamenlijk met bijvoorbeeld zouttherapie een balans te vinden in de behandelingen. Veelal is het de regelgeving en zijn het protocollen van longartsen die dit verhinderen. Halotherapie heeft bewezen infecties van de luchtwegen op te lossen en medicijngebruik drastisch te verminderen. Daarnaast wordt de kwaliteit van leven voor veel longpatiënten veel en veel beter.

Het blijft een kwestie van kiezen. 

Rob

Open chat
1
Hallo,
We helpen u graag bij eventuele vragen, stuur een bericht of bel ons op 075 76 000 26