person with mask

Vooronderzoek “long COVID”: Bent u hersteld van corona en heeft u last van kortademigheid?

Dit is de reden

Britse onderzoekers beweren kleine schade aan de longen van mensen die lijden aan langdurige COVID-19 (long-covidpatiënten) te hebben ontdekt, die niet wordt gedetecteerd in standaardtests. Een onderzoeker legt uit: “Dit wijst erop dat het virus een voortdurende afwijking veroorzaakt in de microbiële structuur van de longen of de bloedvaten in de longen.”

Long-Covidpatiënten

Onderzoekers van de Universiteit van Oxford melden waarschijnlijk de oorzaak te hebben ontdekt van ademhalingsproblemen bij sommige mensen die herstellen van COVID-19. Volgens een voorlopige studie met 36 patiënten zou COVID-19 mogelijk microscopische schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken die niet wordt gedetecteerd bij routinematige tests, meldt de Britse krant The Guardian.

“long COVID”

Veel mensen met coronaire hartziekte die lijden aan “long COVID” ervaren aanhoudende kortademigheid als een van de symptomen. Het is tot op heden niet duidelijk of dit een symptoom is dat direct verband houdt met COVID-19 of dat het door andere oorzaken wordt veroorzaakt. Dr. Emily Fraser, een onderzoeker aan de Universiteit van Oxford en een van de auteurs van de nieuwe studie, benadrukt dat de recente bevindingen het eerste bewijs leveren dat COVID-19 schadelijke effecten heeft op de gezondheid.

“long COVID” en kortademigheid

Volgens de bevindingen wijst er iets abnormaals op de gezondheid van mensen die last hebben van langdurige COVID en ademhalingsproblemen. Dr. Fraser benadrukt dat dit aangeeft dat het virus een aanhoudende verstoring veroorzaakt in de microbiële structuur van de longen of longbloedvaten. Verder onderzoek is nodig om de klinische relevantie van deze ontdekkingen te begrijpen en hoe ze verband houden met het fenomeen van ademhalingsproblemen. Claire Steves van King’s College London, die geen deel uitmaakte van het onderzoeksteam, merkt op dat deze nieuwe bevindingen interessant kunnen zijn voor iedereen die na herstel van COVID ademhalingsmoeilijkheden ervaart. Volgens haar suggereert de studie dat COVID de ‘efficiëntie’ van de longen kan aantasten, waarbij zuurstof wordt vervangen door koolstofdioxide, zelfs als de structuur van de longen er normaal uitziet. “We moeten echter wachten tot het onderzoek is afgerond om te bepalen of deze vroege bevindingen solide zijn en zo ja, wat ze verklaren en wat de implicaties zijn voor mogelijke behandelingen,” voegt Steves toe.

Open chat
1
Hallo,
We helpen u graag bij eventuele vragen, stuur een bericht of bel ons op 075 76 000 26