person with mask

Vooronderzoek “long COVID”: Bent u hersteld van corona en heeft u last van kortademigheid?

Dit is de reden

Britse onderzoekers beweren kleine schade aan de longen van long-covidpatiënten te hebben gevonden die niet wordt geïdentificeerd in routinetests. “Dit geeft aan dat het virus een aanhoudende afwijking veroorzaakt in de microbiële structuur van de longen of longbloedvaten”, legt een onderzoeker uit.

Long-COVIDpatiënten

Onderzoekers van de Universiteit van Oxford zeggen waarschijnlijk de reden te hebben gevonden waarom sommige mensen die aan het herstellen zijn van COVID ademhalingsproblemen hebben. De Britse Guardian meldt dat volgens de bevindingen van een voorstudie die is uitgevoerd bij 36 patiënten, corona mogelijk microscopisch kleine schade aan de gezondheid veroorzaakt die niet wordt vastgesteld in routinetests.

“long COVID”

Veel mensen met coronaire hartziekte die lijden aan “long COVID” melden kortademigheid als een van de symptomen die hen lang bijblijven. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk of dit een symptoom is als gevolg van corona of andere oorzaken. Dr. Emily Fraser, een onderzoeker aan de Universiteit van Oxford en een van de auteurs van de nieuwe studie, stelt dat de nieuwe bevindingen het eerste bewijs zijn dat corona schadelijk is voor de gezondheid.

“long COVID” en kortademigheid

Volgens haar laten de bevindingen zien dat er iets abnormaals is in de gezondheid van mensen die last hebben van long COVID en kortademigheid. “Dit geeft aan dat het virus een aanhoudende afwijking veroorzaakt in de microbiële structuur van de longen of longbloedvaten”, merkt Dr. Fraser op en voegt toe dat verdere studies nodig zullen zijn om de klinische betekenis van de bevindingen te begrijpen en hoe ze verband houden met het fenomeen kortademigheid. Claire Steves van King’s University in London, die geen medeonderzoeker was, zegt dat de nieuwe bevindingen interessant kunnen zijn voor iedereen die kortademig is na herstel van corona. Volgens haar toont de studie aan dat de corona de ‘efficiëntie’ van de longen kan schaden – zuurstof vervangen door koolstofdioxide – ook al lijkt de longstructuur normaal te zijn. “We moeten echter echt wachten tot het onderzoek is voltooid om te weten of deze vroege bevindingen solide zijn, en zo ja, wat ze verklaren en wat de implicaties zijn voor een mogelijke behandeling”, merkte Steves op.

Open chat
1
Hallo,
We helpen je graag bij eventuele vragen, stuur en bericht of bel ons op 075 76 000 26