‘Zorgkosten door kolencentrales 386 miljoen’

Zorgkosten

Volgens een schatting van de Europese Health and Environment Alliance (HEAL) zorgen de kolencentrales indirect voor honderden miljoenen aan gezondheidszorgkosten en inkomstenderving.
”In ons land staan acht elektriciteitscentrales die geheel of gedeeltelijk op steenkolen draaien, de meest schadelijke brandstof voor mens en milieu. HEAL berekende voor elk land in de Europese Unie hoe vaak gezondheidsproblemen voorkwamen die geheel of grotendeels door kolencentrales veroorzaakt worden, zoals chronische longziekten en sommige hartaandoeningen. Op basis daarvan maakte de organisatie een kostenraming.”

Keiharde cijfers

Volgens cijfers van HEAL zijn alle kolencentrales in de EU verantwoordelijk voor jaarlijks in totaal: 18.200 miskramen, 2,1 miljoen dagen medicijngebruik, 4,1 miljoen ‘verloren’ werkdagen waarin iemand afwezig is of minder actief is en 28,6 miljoen situaties met ademhalingsklachten met als totale schadepost van maximaal 42,8 miljard euro per jaar. Als de politiek nu niet zich genoodzaakt voelt om haast te maken met het kiezen voor groene energie…

Bron: Nu.nl

Author Info

Haloclinic Nederland

Eerste sessie gratis!

Zaandam: 075 760 00 26 - Heemstede: 023 528 21 49
of maak online een afspraak
RESERVEER ONLINE!